program czyste powietrze

Do 100% zwrotu kosztów

Program Czyste
Powietrze

Termomodernizacja z Matplast

Zadbaj o planetę i swój budżet z programem “Czyste Powietrze”.
Zyskaj nawet do 135 tysięcy złotych dotacji na nowe, energooszczędne systemy okienno-drzwiowe dzięki programowi realizowanemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zasady programu

Program “Czyste Powietrze” realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na potrzeby mieszkańców miast, których dotyka problem zanieczyszczonej atmosfery i powietrza. Poprzez dotację finansową na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów, nastąpi poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. To rozwiązanie pomoże zadbać nie tylko
o domowy budżet, ale również o nasz wspólny, zielony dom – planetę.

Dzięki rządowemu wsparciu finansowemu możesz dokonać kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w postaci ocieplenia przegród, wymiany: okien, drzwi i bram garażowych z pomocą nowoczesnych rozwiązań, które oferuje Matplast.

Problem nieszczelnych systemów okienno-drzwiowych dotyka wiele gospodarstw domowych. Starej generacji okna i drzwi, które nie spełniają standardów energooszczędności, mogą powodować zbędny wydatek energii cieplnej z wewnątrz budynku na zewnątrz, zwiększając kwoty przeznaczane na ogrzewanie.

Dzięki dofinansowaniu z projektu “Czyste Powietrze”, możesz zadbać o podniesienie parametrów termoizolacyjnych swojego domu i cieszyć się obniżeniem wydatków na energię cieplną.

szczędność

Poziomy dotacji programu “Czyste Powietrze”:

Z podstawowego poziomu dofinansowania do 66 000 zł może skorzystać wnioskodawca (właściciel / współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą), którego roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł.

Z podwyższonego poziomu dofinansowania do 99 000 zł może skorzystać wnioskodawca (właściciel / współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą), którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza, na jednego członka gospodarstwa domowego, 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Z najwyższego poziomu dofinansowania do 135 000 zł może skorzystać wnioskodawca (właściciel / współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą), którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza, na jednego członka gospodarstwa domowego, 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o skorzystanie z programu “Czyste Powietrze” Ministerstwa Klimatu i Środowiska można złożyć
na trzy proste sposoby:

Program Czyste Powietrze - zmiana na lepsze,
pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą, która pozwoli Ci na dokładne poznanie programu „Czyste Powietrze” oraz na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji budynku.