Ten odcisk został zaktualizowany 22 kwiecień 2024.

Właścicielem tej witryny jest:

Matplast sp. z o.o. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bożkowska 3
57-402 Nowa Ruda
Polska
Email: psoltys@matplast.pl
Numer telefonu: +48882799989
VAT ID: 1251586400

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Matplast sp. z o.o. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Joanna Wróbel-Barwińska

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000374096

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.