Matplast
Montaż okien 1
Montaż okien 1
Montaż okien 2
Montaż okien 2
Montaż okien 3
Montaż okien 3
Montaż okien 4
Montaż okien 4
Montaż okien 5
Montaż okien 5
Previous Next Play Pause

Montaż okien - PVC, aluminiowe

Odpowiednio dobrany i dobrze zrealizowany montaż to bardzo ważny aspekt i nieodłączny element przy zakupie okien i drzwi. Każda bowiem, nawet najlepsza konstrukcja, może stracić swą wartość oraz swoje właściwości i parametry, jeśli zostanie niewłaściwie zamontowana. MATPLAST Sp. z o.o. wykonuje różne rodzaje montażu – w zależności od sytuacji, rodzaju obiektu oraz potrzeb Zamawiającego.

Stosuje nowoczesne rozwiązania i materiały, przenosi na rynek polski sprawdzone i uznane wzorce zachodnie. Co bardzo ważne – prace montażowe realizowane są przez własne ekipy, czyli osoby od lat działające w ramach firmy, posiadające duże doświadczenie i odpowiednie przeszkolenie.

Rodzaje montażu

Standard

Umocowanie stolarki przy użyciu kotew/dybli/blach montażowych, uszczelnianie izolacyjne pianą PU.

Premium

Montaż STANDARD rozszerzony o elementy montażu trójwarstwowego w postaci "folii duo z siatkami" systemu ILLBRUCK i3 klejonymi od wewnątrz i na zewnątrz montowanej stolarki do zamocowania przez Klienta we własnym zakresie w trakcie tynkowania szpalet.

Premium Plus

Montaż STANDARD rozszerzony o elementy montażu trójwarstwowego w postaci "folii duo" systemu ILLBRUCK i3 klejonymi od wewnątrz i na zewnątrz do montowanej stolarki oraz do szpalet, nie później niż 3 tygodnie po montażu. Klient zobowiązany jest przygotować (wytynkować, wyrównać) szpalety przed montażem.

Prestige

Montaż trójwarstwowy realizowany przy użyciu kotew/dybli oraz uszczelnienia izolacyjnego "wielofunkcyjną impregnowaną taśmą rozprężną" ITP 650 ILLMOD TRIO dopasowaną do systemu okienno-drzwiowego. Klient zobowiązany jest przygotować (wytynkować, wyrównać) szpalety przed montażem.

Pasive

Montaż w strefie docieplenia z zastosowaniem specjalnych kotew montażowych oraz "folii duo" systemu ILLBRUCK i3 klejonych od wewnątrz realizowany wg ustaleń z Klientem. W murze trójwarstwowym montaż jest uzupełniony o zastosowanie "taśmy rozprężnej zewnętrznej" klejonej na połączeniu klinkieru z montowana stolarką.

Montaż trójwarstwowy

Rodzaje systemów uszczelniania

Konieczne jest poprawne uszczelnianie złącza podczas montażu okna. Nie wystarczy jedynie wypełnić złącze pianką poliuretanową, ponieważ spowoduje to wiele problemów w przyszłości. Aby zapewnić ochronę przed powstawaniem pleśni oraz odpowiednie właściwości cieplne złącza, zalecamy użycie systemu uszczelniania okien i3.

Spełnia on wszystkie nowoczesne wymagania dotyczące oszczędności energii oraz uszczelniania złącza. Skuteczność systemu została zweryfikowana przez niezależne instytuty technologii okiennych. Przebadano również wzajemne oddziaływania składników w ekstremalnych warunkach. Dokonano oceny systemu jako całości.

Matplast, Drzwi Zewnętrzne
Okna PCV, Drzwi Zewnętrzne

Dziewięć składników systemu do wewnętrznego, środkowego i zewnętrznego uszczelniania może być dowolnie łączonych, zgodnie z potrzebami konkretnego projektu budowlanego. Można, niezależnie od materiału ościeżnicy okna, zdecydować, którego z wyrobów systemu illbruck i3 chce się użyć.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu uszczelniania okien i3:

 • 10-letnia gwarancja na funkcjonalność systemu.
 • Zwrot inwestycji w okresie gwarancyj­nym dzięki oszczędności energii.
 • Znaczne obniżenie poziomu hałasu.
 • Zapobieganie wnikaniu wilgoci oraz powstawaniu pleśni w połączeniu i wewnątrz pomieszczenia.
 • 3 warianty montażu folii.
Okna PCV, Producent okien

Wygodna technologia wysokiej jakości do najszybszego montażu okien

TP650 ILLMOD Trio jest wielofunkcyjną, impregnowaną taśmą rozprężną, zaprojektowaną do wszechstronnego uszczelniania połączeń budowlanych. Nadaje się głównie do uszczelniania ruchomych złączy, np. ościeżnic okien lub drzwi z ościeżem.

Połączenie jest wodoodporne i nie przepuszcza wiatru, a złącze posiada właściwości termiczne. illmod trio to materiał izolacyjny, który umożliwia uszczelnienie złącza za pomocą tylko jednego wyrobu, zgodnie z zasadą "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Jego zadaniem jest szybkie i pewne uszczelnienie przy montażu okien i drzwi.

Zalety produktu:

 • Odporność na wnikanie zacinającego deszczu i wiatru, izolacja cieplna.
 • Brak ograniczeń temperaturowych i pogodowych przy montażu.
 • Łatwy i szybki montaż w jednym kroku roboczym.
 • Odporność na warunki atmosferyczne, łącznie z odpornością na promienio­wanie UV.
 • Wyrób doskonale przystosowany do ruchomych złączy.
Drzwi Zewnętrzne, Matplast
Okna PCV, Drzwi Zewnętrzne

Zalety w porównaniu z pianką poliuretanową:

 • Nie jest wymagany czas na utwardza­nie pianki.
 • Nie ma konieczności dodatkowego cięcia.
 • Idealne właściwości ruchowe.
 • Minimalna ilość odpadów.
 • Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (nawet jego odpady).
 • Odporny na wpływy warunków atmosferycznych i na promieniowanie ultrafioletowe.
 • Wodoszczelny do 600 Pa.
 • Może być stosowany w niskich temperaturach.

Zastosowanie:

 • Prefabrykowane budynki wykonane z drewna, stali, płyt wielowarstwowych itd.
 • Prefabrykowane konstrukcje betonowe.
 • Konstrukcje wzniesione z cegieł lub bloczków o dokładnym, normowym wykonaniu.
Okna PCV, Producent okien
Okna PCV, Drzwi Zewnętrzne

Systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza okiennego w płaszczyźnie ocieplenia budynku

System illbruck MOWO jest próbą wprowadzenia standardu do montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia, jako systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego. Rozwiązanie wyklucza stosowanie pianki poliuretanowej, która w złączu okiennym wymaga natychmiastowego wręcz zabezpieczenia przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym.

System nie zakłada również stosowania specjalnych konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem ościeża. Profile instalacyjne systemu poziomujemy w trakcie montażu, więc sami mamy wpływ na korektę podłoża montażowego w przypadku, gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.

Okna PCV, Producent okien

Energooszczędny

Co to wszystko oznacza dla Inwestora? Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrza. Jak dotąd, Inwestor musiał czekać na ocieplenie domu, aby móc próbować uszczelnić zamocowane uprzednio okno w warstwie ocieplenia. System illbruck MOWO, umożliwia pełne zamknięcie otworu już po 24h, zatem Inwestor nie jest pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji montażu, a konkretnie jego części związanej z uszczelnieniem.

Ponadto system umożliwia późniejszą wymianę okien bez uszkodzenia elewacji. System illbruck MOWO dedykowany jest do energooszczędnego, pasywnego, jak również blisko zero-energetycznego budownictwa. Od 1 stycznia 2021r. (od 1 stycznia 2019r. nowo powstałe budynki administracji publicznej), budowanie domów o „niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich Inwestorów w Polsce, zgodnie z przyjętymi przez Parlament i Radę Unii Europejskiej postanowieniami Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Cichy

Podczas, gdy tradycyjny system montażu wysuniętego przed lico muru uzyskał izolacyjność zaledwie 19 dB, przy zastosowaniu systemu illbruck MOWO, uzyskano wartość 36 dB. Przy jednoczesnym zastosowaniu uszczelniacza illbruck SP525, system uzyskał wartość 43 dB. To wynik jakiego obecnie nie osiąga żaden inny system. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed hałasem.

Drzwi Zewnętrzne, Matplast

Pod kontrolą

Firma Tremco illbruck zapewnia wsparcie na etapie projektu i wykonania. Każda budowa jest monitorowana na etapie realizacji, a zachowanie procedur wynagradzane jest udzieleniem 5-letniej gwarancji na funkcjonalność systemu.

Hermetyczny

Współczynnik infiltracji powietrza dla systemu MOWO wynosi a < 0,1 [m3/m*h*daPa2/3], a więc może iść w duecie z najbardziej szczelną stolarką w 4 klasie przepuszczalności powietrza.

Inteligentne rozwiązanie

Ciągła współpraca działu technicznego firmy Tremco illbruck z architektami i montażystami okien doprowadziła do powstania nowego produktu - podparapetowego bloku styrodurowego nazywanego również „ciepłym parapetem”. Uciążliwe i czaso-chłonne pozycjonowanie ramy w otworze okiennym przed jej zamocowaniem to już przeszłość. Dzięki zastosowaniu styropianowej kształtki, montaż okien stał się procesem szybkim i zoptymalizowanym pod względem izolacyjności cieplnej i szczelności.

Kształtka wykonana z twardego odpornego na obciąże­nia polistyrenu ekstrudowanego, dzięki swojej konstrukcji stanowi doskonałą izolację cieplną dolnego połączenia progu okna z murem. Specjalnie opracowany kształt uniemożliwia przenikanie wody opadowej w strefę izolacji termicznej okna. Rozwiązanie techniczne dopuszczone do stosowana przez niemiecki urząd DIBt i zgłoszone w urzędzie patentowym spełnia również wszystkie wymogi dyrektyw unijnych dotyczących oszczędzania energii. Na profilu styropianowym możemy osadzać okna z PVC , drewna czy aluminium.

Okna PCV, Drzwi Zewnętrzne
Drzwi Zewnętrzne, Matplast

Perfekcyjne rozwiązanie pod względem fizyki budowli

Częstym widokiem na zdjęciach termo­wizyjnych są mostki termiczne występujące w strefie podokiennej, w miejscu połączenia ramy okiennej z murem oraz parapetem. Dzięki zastosowaniu „ciepłego parapetu” uzyskujemy jednorodną izolację termiczną o współczynniku przewodzenia ciepła A < 0,035 W(m K). Szerokość podparcia kształtowników okiennych w najwęższym miejscu wynosi 38 mm, co pozwala osiągnąć w tym miejscu współczynnik przenikania ciepła U wynoszący poniżej 0,8 [W/m2 K]. Dalej współczynnik jeszcze się poprawia aż do wartości 0,1 [W/m2 K].

Wykonane z taśmy rozprężnej illmod uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ciepłym parapetem a progiem okna, pozwala uzyskać odporność połączenia na ulewny deszcz i wiatr do 600 Pa oraz współczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 według normy EN 1026.

Trzy warstwy uszczelniające w jednym produkcie

Kształtka podparapetowa illbruck wykonana jest w całości ze styroduru i dzięki temu zapewnia idealną jednorodną izolację. Uszczelnienie miejsca połączenia ramy ościeżnicy okna z kształtką jest wykonane za pomocą impregnowanej taśmy uszczelniającej do fug illbruck illmod.

„Ciepły parapet” w połączeniu z jednym z rozwiązań systemu illbruck i3 stanowi perfekcyjne wykonanie połączenia okienno - murowego w części progowej dla większości sytuacji z jakimi możemy spotkać się na budowie.

Okna PCV, Producent okien
Matplast, Drzwi Zewnętrzne
Drzwi Zewnętrzne, Matplast
Matplast, Drzwi Zewnętrzne

Pomiar okien

MATPLAST Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie pomiaru i wyceny stolarki budowlanej – okien i drzwi zewnętrznych z PVC, ALUMINIUM, w tym konstrukcji nietypowych.

Dotyczy to zarówno wymian stolarki już istniejącej, jak i nowych przedsięwzięć w dopiero powstających obiektach. Usługi tego typu są dla Klientów bezpłatne i niezobowiązujące, a dają z pewnością wielorakie korzyści.

Przede wszystkim spotkanie z doradcą techniczno-handlowym firmy MATPLAST pozwala Klientom poznać szereg możliwości spośród gąszczu dostępnych opcji i – korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia – wybrać najlepsze dla siebie rozwiązania.

Umów się na bezpłatny pomiar okien

znajdź doradcę w twojej okolicy

Producent okien ze zdolnego śląska!

nIE ZWLEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ, KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA NA STRONIE, LUB DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO POD NUMER:

nasi partnerzy

outlet