Montaż okien

do 5 lat gwarancji

Montaż okien Matplast

Nowy standard stolarki okiennej.

Odpowiednio dobrany i dobrze zrealizowany montaż to bardzo ważny aspekt i nieodłączny element przy zakupie okien i drzwi. Każda bowiem, nawet najlepsza konstrukcja, może stracić swą wartość oraz swoje właściwości i parametry, jeśli zostanie niewłaściwie zamontowana.

MATPLAST Sp. z o.o. stosuje nowoczesne rozwiązania i materiały, prace montażowe realizowane są przez własne ekipy, czyli osoby od lat działające w ramach firmy, posiadające duże doświadczenie i odpowiednie przeszkolenie.

Pobierz materiał informacyjny dotyczący montażu okien

Rysunek techniczny pobierz

Przygotowanie otworów do montażu ciepłego parapetu

Rysunek techniczny pobierz

Przygotowanie otworów do montażu warstwowego

Rysunek techniczny pobierz

Okna osadzenie konstrukcji

Klasyfikacja właściwości pobierz

Protokół odbioru

Dopasuj odpowiedni rodzaj montażu

STANDARD

Umocowanie stolarki przy użyciu kotew/dybli/blach montażowych, uszczelnianie izolacyjne pianą PU

Premium

Montaż STANDARD rozszerzony o elementy montażu trójwarstwowego w postaci “folii duo z siatkami” systemu ILLBRUCK i3 klejonymi od wewnątrz i na zewnątrz montowanej stolarki do zamocowania przez Klienta we własnym zakresie w trakcie tynkowania szpalet.

Premium plus

Montaż STANDARD rozszerzony o elementy montażu trójwarstwowego w postaci “folii duo” systemu ILLBRUCK i3 klejonymi od wewnątrz i na zewnątrz do montowanej stolarki oraz do szpalet, nie później niż 3 tygodnie po montażu. Klient zobowiązany jest przygotować (wytynkować, wyrównać) szpalety przed montażem.

PRESTIGE

Montaż trójwarstwowy realizowany przy użyciu kotew/dybli oraz uszczelnienia izolacyjnego “wielofunkcyjną impregnowaną taśmą rozprężną” ITP 650 ILLMOD TRIO dopasowaną do systemu okienno-drzwiowego. Klient zobowiązany jest przygotować (wytynkować, wyrównać) szpalety przed montażem.

PASIVE

Montaż w strefie docieplenia z zastosowaniem specjalnych kotew montażowych oraz “folii duo” systemu ILLBRUCK i3 klejonych od wewnątrz realizowany wg ustaleń z Klientem. W murze trójwarstwowym montaż jest uzupełniony o zastosowanie “taśmy rozprężnej zewnętrznej” klejonej na połączeniu klinkieru z montowana stolarką.

Wybierz rodzaj uszczelnienia​

Właściwa ochrona okna to oszczędność
energii i zabezpieczenie na lata

Konieczne jest poprawne uszczelnianie złącza podczas montażu okna. Nie wystarczy jedynie wypełnić złącze pianką poliuretanową, ponieważ spowoduje to wiele problemów w przyszłości. Aby zapewnić ochronę przed powstawaniem pleśni oraz odpowiednie właściwości cieplne złącza, zalecamy użycie systemu uszczelniania okien i3.

Spełnia on wszystkie nowoczesne wymagania dotyczące oszczędności energii oraz uszczelniania złącza. Skuteczność systemu została zweryfikowana przez niezależne instytuty technologii okiennych. Przebadano również wzajemne oddziaływania składników w ekstremalnych warunkach. Dokonano oceny systemu jako całości.

System illkbruck i3 do każdego okna

Dziewięć składników systemu do wewnętrznego, środkowego i zewnętrznego uszczelniania może być dowolnie łączonych, zgodnie z potrzebami konkretnego projektu budowlanego. Można, niezależnie od materiału ościeżnicy okna, zdecydować, którego z wyrobów systemu illbruck i3 chce się użyć.

Zalety w porównaniu z pianką poliuretanową:

Montaż Illkbruck I3
Illkbruck I3

Wygodna technologia wysokiej jakości
do najszybszego montażu okien

TP650 ILLMOD Trio jest wielofunkcyjną, impregnowaną taśmą rozprężną, zaprojektowaną do wszechstronnego uszczelniania połączeń budowlanych. Nadaje się głównie do uszczelniania ruchomych złączy, np. ościeżnic okien lub drzwi z ościeżem.

Połączenie jest wodoodporne i nie przepuszcza wiatru, a złącze posiada właściwości termiczne. illmod trio to materiał izolacyjny, który umożliwia uszczelnienie złącza za pomocą tylko jednego wyrobu, zgodnie z zasadą “szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Jego zadaniem jest szybkie i pewne uszczelnienie przy montażu okien i drzwi

Zalety produktu:

Zalety w porównaniu z pianką poliuretanową:

Zastosowanie:

Montaż TP650 illmod trio
TP650 illmod trio Montaż

Systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza
okiennego w płaszczyźnie ocieplenia budynku

System illbruck MOWO jest próbą wprowadzenia standardu do montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia, jako systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego. Rozwiązanie wyklucza stosowanie pianki poliuretanowej, która w złączu okiennym wymaga natychmiastowego wręcz zabezpieczenia przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym.

System nie zakłada również stosowania specjalnych konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem ościeża. Profile instalacyjne systemu poziomujemy w trakcie montażu, więc sami mamy wpływ na korektę podłoża montażowego w przypadku, gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.

Illkbruck mowo

Energooszczędny

Co to wszystko oznacza dla Inwestora? Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrza. Jak dotąd, Inwestor musiał czekać na ocieplenie domu, aby móc próbować uszczelnić zamocowane uprzednio okno w warstwie ocieplenia. System illbruck MOWO, umożliwia pełne zamknięcie otworu już po 24h, zatem Inwestor nie jest pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji montażu, a konkretnie jego części związanej z uszczelnieniem.

Ponadto system umożliwia późniejszą wymianę okien bez uszkodzenia elewacji. System illbruck MOWO dedykowany jest do energooszczędnego, pasywnego, jak również blisko zero-energetycznego budownictwa. Od 1 stycznia 2021r. (od 1 stycznia 2019r. nowo powstałe budynki administracji publicznej), budowanie domów o „niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich Inwestorów w Polsce, zgodnie z przyjętymi przez Parlament i Radę Unii Europejskiej postanowieniami Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Cichy

Podczas, gdy tradycyjny system montażu wysuniętego przed lico muru uzyskał izolacyjność zaledwie 19 dB, przy zastosowaniu systemu illbruck MOWO, uzyskano wartość 36 dB. Przy jednoczesnym zastosowaniu uszczelniacza illbruck SP525, system uzyskał wartość 43 dB. To wynik jakiego obecnie nie osiąga żaden inny system. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed hałasem.

Pod kontrolą

Firma Tremco illbruck zapewnia wsparcie na etapie projektu i wykonania. Każda budowa jest monitorowana na etapie realizacji, a zachowanie procedur wynagradzane jest udzieleniem 5-letniej gwarancji na funkcjonalność systemu.

Hermetyczny

spółczynnik infiltracji powietrza dla systemu MOWO wynosi a < 0,1 [m3/m*h*daPa2/3], a więc może iść w duecie z najbardziej szczelną stolarką w 4 klasie przepuszczalności powietrza.

Illkbruck mowo

Inteligentne rozwiązanie

Ciągła współpraca działu technicznego firmy Tremco illbruck z architektami i montażystami okien doprowadziła do powstania nowego produktu – podparapetowego bloku styrodurowego nazywanego również „ciepłym parapetem”. Uciążliwe i czaso-chłonne pozycjonowanie ramy w otworze okiennym przed jej zamocowaniem to już przeszłość. Dzięki zastosowaniu styropianowej kształtki, montaż okien stał się procesem szybkim i zoptymalizowanym pod względem izolacyjności cieplnej i szczelności.

Kształtka wykonana z twardego odpornego na obciąże­nia polistyrenu ekstrudowanego, dzięki swojej konstrukcji stanowi doskonałą izolację cieplną dolnego połączenia progu okna z murem. Specjalnie opracowany kształt uniemożliwia przenikanie wody opadowej w strefę izolacji termicznej okna. Rozwiązanie techniczne dopuszczone do stosowana przez niemiecki urząd DIBt i zgłoszone w urzędzie patentowym spełnia również wszystkie wymogi dyrektyw unijnych dotyczących oszczędzania energii. Na profilu styropianowym możemy osadzać okna z PVC , drewna czy aluminium.

Perfekcyjne rozwiązanie termiczne

Częstym widokiem na zdjęciach termo­wizyjnych są mostki termiczne występujące w strefie podokiennej, w miejscu połączenia ramy okiennej z murem oraz parapetem. Dzięki zastosowaniu „ciepłego parapetu” uzyskujemy jednorodną izolację termiczną o współczynniku przewodzenia ciepła A < 0,035 W(m K). Szerokość podparcia kształtowników okiennych w najwęższym miejscu wynosi 38 mm, co pozwala osiągnąć w tym miejscu współczynnik przenikania ciepła U wynoszący poniżej 0,8 [W/m2 K]. Dalej współczynnik jeszcze się poprawia aż do wartości 0,1 [W/m2 K].

Wykonane z taśmy rozprężnej illmod uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ciepłym parapetem a progiem okna, pozwala uzyskać odporność połączenia na ulewny deszcz i wiatr do 600 Pa oraz współczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 według normy EN 1026.

Trzy warstwy uszczelniające w jednym produkcie

Kształtka podparapetowa illbruck wykonana jest w całości ze styroduru i dzięki temu zapewnia idealną jednorodną izolację. Uszczelnienie miejsca połączenia ramy ościeżnicy okna z kształtką jest wykonane za pomocą impregnowanej taśmy uszczelniającej do fug illbruck illmod.

„Ciepły parapet” w połączeniu z jednym z rozwiązań systemu illbruck i3 stanowi perfekcyjne wykonanie połączenia okienno – murowego w części progowej dla większości sytuacji z jakimi możemy spotkać się na budowie.

Montaż Ciepły parapet